Graduatiesysteem / banden / examens

Evenals bij o.a. Judo en Karate, bestaat ons  graduatiesysteem  uit de volgende kleuren banden

Evenals bij o.a. Judo en Karate, bestaat ons graduatiesysteem uit de volgende kleuren banden

Evenals dit bij veel vechtsporten het geval is, wordt er vaak een “overdreven” waarde gehecht aan het bezit van hoge graad. Het is voor velen vaak een “statussymbool” waarvan de herkomst op zijn minst vaag, zoniet dubieus is. Bij een “werkelijke confrontatie”, komt de waarheid doorgaans snel aan het licht !!.

De rangen in de “KYU”-categorie kunnen worden toegekend door instructeurs, die zelf een “DAN”-graad bezitten en zijn aangewezen door de sportschool..

De “DAN”-graden kunnen “uitsluitend” worden toegekend door examinatoren (tenminste 3 personen), die daartoe gemachtigd zijn door de hoogste Stijl-autoriteit van de Bond / Organisatie (zie rubriek “Erkende sportschool”).

 

KYU-Graden:

 • Wit / 8e Kyu
 • Geel / 7e Kyu
 • Oranje / 6e Kyu
 • Groen / 5e Kyu
 • Blauw / 4e Kyu
 • Bruin / 3e Kyu
 • Bruin I / 2e Kyu (1 rode streep overdwars)
 • Bruin II / 1e Kyu (2 rode strepen) 

DAN-Graden:

 • Zwart / 1e dan
 • Zwart / 2e dan
 • Zwart / 3e dan
 • Zwart / 4e dan
 • Zwart / 5e dan
 • Zwart / 6e dan
 • Zwart / 7e dan
 • Zwart / 8e dan
 • Zwart / 9e dan

Etc….

Het verschil in Dan-Graden wordt aangeduid d.m.v. een rode streep overdwars, waarvan het aantal de hoogte aangeeft.

 “KYU” betekent “KLASSE”. In tegenstelling tot de Dan-graden, geldt hierbij: hoe hoger de Kyu-graad (8e kyu), hoe lager je bent en hoe donkerder de kleur, hoe hoger de graad. Het behalen van  een gekleurde “slips”, is alleen voor de jeugd.

 “DAN” betekent “TREDE”. Dus hoe hoger je wilt worden (bijvoorbeeld 3e dan), hoe meer treden je (de trap) op moet gaan. Dan-graden kan je onderverdelen in “technische” graden, waarvoor een examen moet worden afgelegd en “honorabele” graden, die slechts worden uitgereikt bij “Bijzondere Promoties”, bijvoorbeeld wanneer iemand door een speciale commissie wordt voorgedragen vanwege zijn uitzonderlijke prestatie(s) /verdienste(n) in de sport ,  voor een Stijlgroepering of  bepaalde Organisatie.

Als een kadidaat geslaagd is, krijg hij of zij van de examen-commissie een fraai diploma uitgereikt.  

Het examen en het behalen van een hogere graad / kleur band, moet gezien worden als een “middel” tot prestatie en niet als het hoofddoel”….. !!