Gevechtsport

gevechtsport

Shaolin Kempo is een vechtmethode van Chinese origine, met een lange en boeiende historie en die zijn gelijke op de wereld niet kende. De Boedhistische monniken van het Shaolin klooster deden veel aan zittende en langdurige meditatie en dit maakte dat hun lichaam verzwakte. Volgens de legende zette de Indiase monnik Bodidharma de monniken aan tot lichamelijke oefeningen voor de meditatie. Hieruit ontwikkelde zich een gevechtskunst, die deels gebaseerd is op de bewegingen van dieren. Beheersing van vechtkunst was noodzakelijk, omdat in die tijd de kloosters veelvuldig werden aangevallen.

Waarom Kempo

waarom kempo

De sportieve zelfdiscipline die bij Kempo-training vereist is, heeft ook effect op andere bezigheden in het dagelijks leven. Het geeft een goede structuur in de drukte van alledag. Bovendien kan Shaolin Kempo bijdragen aan zelfvertrouwen en individuele weerbaarheid. Bij een juiste training wordt de van nature aanwezige agressie in goede banen geleid en tevens leert men omgaan met de agressie van anderen. Fysiek wordt gebruik gemaakt van bijna alle spiergroepen van het lichaam. Het belang van een goede ademhaling en coördinatie van beweging wordt onderkend. Herhaaldelijk trainen resulteert bij Kempo uiteindelijk in een combinatie van explosieve kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en reactiesnelheid.

Hoe leer ik Kempo

hoe leer ik kempo

Shaolin Kempo is niet in een paar lessen te leren en kan evenmin uit boeken worden aangeleerd. De meest geschikte vorm is onder begeleiding van een leraar (Sifu), terwijl ook het contact met de medeleerling van belang is om de eigen capaciteiten te ontdekken. Shaolin Kempo wordt meestal in groepsverband beoefend. Het contact met anderen stimuleert de vorderingen. Het “vrij vechten” is een wezenlijk onderdeel van kempo. De nadruk hoeft daarbij niet te liggen op de landelijke competities en het winnen van bekers. Meestal kan er (minstens) een keer per jaar een kempo-examen worden gedaan.


"Kempo is niet alleen gezond voor je lichaam, maar heeft ook een mentale vorming. Je leert o.a. omgaan met agressie van anderen en met die van jezelf".