Kempo

Geslaagd voor Zwarte Band Shaolin Kempo

Op 13 april 2019 vonden de Landelijke Dan-examens NFK en RKH voor verschillende Stijlgroepen plaats in de Dojo Lu Gia Jen te Den Haag. Er werden examens gehouden voor Kempo, Ryu Kyu Kobujutsu en Jiu Jutsu.

De volgende 6 kandidaten van sportschool Segers gingen op voor de zo "felbegeerde" zwarte band (1e dan): Jeroen van Zeijl, Matthijs Hensen, Remco Perlee, Kenneth van den Boogaard, Sean Tsai en Nemo Bergonje.

Onder het kritisch oog van een speciale examencommissie, demonstreerden de kandidaten hun vaardigheden, bestaande uit de volgende 3 hoofdonderdelen:

    •    Kihon (basistechnieken)

    •    Kata  (stijlvormen)

    •    Kumite (partner oefeningen, sparring)

Alle 6 kandidaten slaagden met succes, waaronder Nemo Bergonje (17 jaar), die de jongste zwarte bander van sportschool Segers is.

Namens de examencommissie van de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten (NFK) kregen ze de zwarte band en tevens een fraai diploma (zie foto) overhandigd. Hieraan vooraf, ging uiteraard een lange periode van doorzetting, extra trainingen, volledige inzet en heel hard zwoegen……… en uiteindelijk dus niet zonder resultaat !!. Inmiddels heeft Sportschool Segers 31 zwarte banders en hogere Dan-graadhouders opgeleid, waaronder een groot aantal, die reeds in onze Jeugdgroep begonnen is.

Nogmaals van harte gefeliciteerd en op naar de volgende cyclus !!

Hoge Band-training een Succes

Op woensdag 17 oktober heeft gastleraar Has van der Poel, samen met zijn dochter Shannen van der Poel een wedstrijdtraining gegeven tijdens de Hoge Band-training van Sportschool Segers te Zoetermeer. De training bestond uit een pittige warming-up en zeer gevarieerde tactische oefeningen. Het was een fanatieke groep, er werd hard getraind en er was een uitstekende sfeer.

Bedankt Has en Shannen van Shaolin Kempo Kai, we kijken uit naar de volgende training!!!

6e DAN SHAOLIN KEMPO VOOR HANS SEGERS

Op zaterdag 19 november 2016 zijn er door de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten (NFK) te Den Haag de Nationale Dan-examens voor diverse Stijlgroepen gehouden.

De examencommissie voor het 5e Dan-examen Karate/Kempo, bestond uit de heren Jan Bezemer, Tom Tahitu en Hans Segers

Vooraf aan het examen werden er door de Algemeen Technisch Directeur Wim van der Leur bijzondere promoties bekend gemaakt en is hierbij Hans Segers gepromoveerd tot 6e Dan Shaolin Kempo, een zogenaamde meestergraad in deze Chinese gevechtskunst dat door genoemde Federatie slechts wordt verleend op grond van de daartoe geldende regels. Dangraden vanaf 6e dan worden meer op grond van verdiensten in de sport, dan alleen voor exceptionele bekwaamheid in het uitvoeren ervan toegekend.

Voor sportschoolhouder Hans Segers was het tevens dubbel feest, aangezien zijn school op hetzelfde moment 44 jaar bestaat, met vestigingen in Den Haag en Zoetermeer. Sportschool Segers hierbij behoort tot de oudste Budo-scholen in Nederland (en waarschijnlijk ook in Europa).

Hans Segers toont met trots het fraaie certificaat dat door de NFK  is uitgereikt

Samen op de foto: Examencommissie met de geslaagde kandidaten voor 5e Dan Kempo (met diploma). Van links naar rechts: Hans Segers, Jan Bezemer, David Tahiti, Theo Hijzelendoorn, Feike van Det en Tom Tahitu

Van links naar rechts: Tom Tahiti, Wim v.d. Leur en Hans Segers

Een kijkje in de dojo van Steve van Nieuwenhuizen te Den Haag, waar de examens zijn afgenomen.

Kempo examens bij Sportschool Segers

Onder grote belangstelling en in een sfeervolle zaal, zijn op zondag 28 juni  bij 

Sportschool Segers te Zoetermeer de Shaolin Kempo-examens voor Kyu-graden (t/m bruine band) gehouden.

 

De examens begonnen in ochtend en waren onderverdeeld in 3 groepen naar leeftijd: 

    •    Groep 1: Jeugd 6 t/m 11 jaar

    •    Groep 2: Jongeren 12 t/m 16 jaar

    •    Groep 3: 17+ en Volwassenen

 

Om in aanmerking te komen voor een hogere graad (kleur band/slip voor de

jeugd) moesten de kandidaten, onder het kritisch oog van een speciale examencommissie, hun vaardigheden tonen 

in de volgende onderdelen:

    •    Basis-oefeningen

    •    Partner-oefeningen / sparring

    •    Stijlfiguren

Vanaf bruine band:

    •    Breektesten

    •    Sparren tegen meerdere tegenstanders

 

Op een na, zijn alle kandidaten geslaagd en kregen, na een korte toespraak, een fraai diploma mee naar huis.

 

 

UITSLAGEN

------------------

Groep 1: Jeugd 6 t/m 11 jaar

Wit+geel: Max Leurs

Wit+groen: Aiden Piekaar, Vinay Jankipersad, Joa Ruts en Zino Warnau

Wit+blauw: Kieran Vogelaar

Geel+bruin: Caitlijn Perlee, Elyar Aghakhannia en Anouk Jansen

Oranje:+bruin: Mink Bergonje

 

Groep 2: Jongeren 12 t/m 16 jaar:

Geel: Jilany Karnabrata, Jisario Karnabrata, Levi Rop

Oranje: Kah ming Wong, Stefan Hofstede en Yustin Oschmann

Groen: Max Gillard, Mikey Nieland, Stephan Sie

Bruin: Kenny Amatsardji, Nemo Bergonje, Nuno Sadi, Sean Tsai

 

Groep 3: 17+ en Volwassenen:

Geel: Ranoe Bahadoer, Edwin Piekaar en Chanel Prein

Oranje: Ramses Feenstra, Patrick Hofstede, Mark Ruts en Bas Jacobs

Groen: Archana Krishna

Blauw: Jeroen van Zeijl

Bruin: Roelof Jansen, Kenneth van den Boogaard en Remco Perlee

Bruin II: Sander Dragt

Lancering Shaolin Kempo Handboek Sportschool Segers

Op 6 juli 2014 heeft de lancering van het Sportschool Segers „Shaolin Kempo Technisch Handboek” Kyu Editie plaatsgevonden. De auteur Edwin van der Burg (links), zelf beoefenaar en dangraad-houder/assistent bij Sportschool Segers, overhandigt hierbij tijdens de examens officieel en met gepaste trots het boekwerk aan zijn leraar/Sportschoolhouder Hans Segers (rechts). Het handboek is uiteindelijk bedoeld als een samenbundeling/samenvattend naslagwerk, waarin de boeiende Chinese Krijgskunst Shaolin Kempo is vastgelegd voor het gebruik binnen Sportschool Segers. Deze uitgave is met name praktijkgericht, duidelijk geïllustreerd en in een professionele vormgeving vastgelegd, waardoor het „refereren” naar bepaalde oefenstof tijdens of na de lessen sterk wordt vereenvoudigd. 

Dit unieke handboek bevat dezelfde inhoud als die van de voorheen „losbladige” informatie, echter deze is nu geordend, overzichtelijk en daardoor gemakkelijk te lezen. Het omvat dan ook alle informatie die van belang is voor het Kyu-graden examen vanaf de witte band t/m bruin II (8e t/m 1e Kyu-graad). 

Het boekwerk bevat een zogenaamde „gefilterde” inhoud, d.w.z. dat uit alle voorhanden liggende en bestaande informatie, slechts de technieken/oefenvormen zijn uitgelicht, die hoofdzakelijk binnen Sportschool Segers worden getraind.

Voor „hogere” technieken/oefenstof wordt verwezen naar de vervolg „Dan Editie” voor gevorderden (vanaf zwarte band / dan-graden), die binnenkort zal verschijnen.

Evenals bij een training zullen ook de inzichten van ons kader en tevens de verdieping in de loop ter tijden groeien en zal, wanneer daar aanleiding voor is, van tijd tot tijd een update (revisie) plaatsvinden, zulks ter beoordeling en goedkeuring van eindverantwoordelijke en lid van de Dan-graden Examen Commissie NFK, Hans Segers.

De „officiële” uitgave zal volgens verwachting ca. eind van het jaar plaatsvinden. De kostenbijdrage van een exemplaar is nog niet vastgesteld en is mede afhankelijk van de grootte van de oplage. Heb je nu al interesse, neem dan contact met ons op of stuur even een mailtje 

 

Tekst bij onderstaande foto:

Edwin van der Burg (links) overhandigd met gepaste trots het Kempo Handboek aan Hans Segers (rechts)

Kempo-examens bij Sportschool Segers

Onder grote belangstelling en in een sfeervolle zaal, zijn er op zondag 6 juli 2014 bij Sportschool Segers de Shaolin Kempo-examens voor Kyu-graden (t/m bruine band) gehouden.

 

De examens begonnen in ochtend en waren onderverdeeld in 3 groepen naar leeftijd: 

    •    Groep I   / Jeugd 7 t/m 11 jaar

    •    Groep II  / Jongeren 12 t/m 16 jaar

    •    Groep III / 17+ en Volwassenen

Om in aanmerking te komen voor een hogere graad (kleur band / slip voor de jeugd) moesten de kandidaten, onder het kritisch oog van een speciale examencommissie, hun vaardigheden tonen in de volgende onderdelen:

    •    Basis-oefeningen

    •    Partner-oefeningen / sparring

    •    Stijlfiguren

Vanaf bruine band:

    •    Breektesten

    •    Sparren tegen 2 tegenstanders

Op een enkele na, zijn alle kandidaten geslaagd en kregen, na een korte toespraak, een fraai diploma mee naar huis.

 

 

UITSLAGEN:

Groep I / Jeugd 7 t/m 11 jaar

Wit+geel: Kiran Vogelaar

Wit+groen: Jisario en Jilany Karnabrata en Levi Rop

Geel: Anouk Jansen en Elyar Aghakannia

Geel+oranje: Caitlijn Perlee

Oranje: Mink Bergonje

Blauw: Nuno Sadi,

Romy Jansen 

 

Groep II / Jongeren 12 t/m 16 jaar:

Geel: Yustin Oschmann

Geel+oranje: Stefan Hofstede

Oranje: Max Gillard, Gianna Buhr, Johan Kuller en Stephan Sie

Oranje+bruin: Mikey Nieland

Groen: Rico Kamps

Groen+bruin: Dimitri Dijkhuizen

Blauw: Albert Jacobsz, Kenny Amtsardji en Joeri Vijgenboom

Blauw+bruin: Nemo Bergonje, en Sean Tsai

Bruin+I: Matthjijs Hensen

 

Groep III /17+ en Volwassenen:

Geel: Ramses Feenstra, Patrick Hofstede, Bas Jacobs 

Oranje: Archana Krishna

Groen: Lydie van Hal, Anja Perlee en Jeroen van der Zeyl

Blauw: Roelof Jansen en Remco Perlee

Bruin: Ajay Thakoer en Mark van der Graaf

Bruin I: Annne Hensen, en Sander Dragt