Jan Bezemer

6e DAN SHAOLIN KEMPO VOOR HANS SEGERS

Op zaterdag 19 november 2016 zijn er door de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten (NFK) te Den Haag de Nationale Dan-examens voor diverse Stijlgroepen gehouden.

De examencommissie voor het 5e Dan-examen Karate/Kempo, bestond uit de heren Jan Bezemer, Tom Tahitu en Hans Segers

Vooraf aan het examen werden er door de Algemeen Technisch Directeur Wim van der Leur bijzondere promoties bekend gemaakt en is hierbij Hans Segers gepromoveerd tot 6e Dan Shaolin Kempo, een zogenaamde meestergraad in deze Chinese gevechtskunst dat door genoemde Federatie slechts wordt verleend op grond van de daartoe geldende regels. Dangraden vanaf 6e dan worden meer op grond van verdiensten in de sport, dan alleen voor exceptionele bekwaamheid in het uitvoeren ervan toegekend.

Voor sportschoolhouder Hans Segers was het tevens dubbel feest, aangezien zijn school op hetzelfde moment 44 jaar bestaat, met vestigingen in Den Haag en Zoetermeer. Sportschool Segers hierbij behoort tot de oudste Budo-scholen in Nederland (en waarschijnlijk ook in Europa).

Hans Segers toont met trots het fraaie certificaat dat door de NFK  is uitgereikt

Samen op de foto: Examencommissie met de geslaagde kandidaten voor 5e Dan Kempo (met diploma). Van links naar rechts: Hans Segers, Jan Bezemer, David Tahiti, Theo Hijzelendoorn, Feike van Det en Tom Tahitu

Van links naar rechts: Tom Tahiti, Wim v.d. Leur en Hans Segers

Een kijkje in de dojo van Steve van Nieuwenhuizen te Den Haag, waar de examens zijn afgenomen.

Hoge Band trainingen / Kobudo stages

1107_kobudo-stage.jpg-628x314.jpg

HOGE BAND TRAININGEN EN KOBUDO-STAGES  

Onderstaand een overzicht van Hoge Band- / Kobudo trainingen voor de 1e helft van het jaar, die door Jan Bezemer (7e dan) zullen worden gehouden voor gevorderden vanaf blauw /4e Kyu-graad

DATA / THEMA'S: Woensdag 25 januari : Kobudo-stage TONFA Woensdag 15 februari: Kobudo-stage KAMA Woensdag 21 maart : Kobudo-stage TEKKO Woensdag 18 april : Hoge Band(Dan)training Woensdag 23 mei : Hoge Band(Dan)training Woensdag 20 juni : Hoge Band(Dan)training EXAMEN KOBUDO-kyu graden (nog nader te bepalen)

TIJDEN : 20.30 – 22.00 uur ADRES : Kruiswater 197 te Zoetermeer

DEELNAMEKOSTEN: Zie tarieven overzicht. Deze kosten dienen vooraf te worden voldaan

Zoals je kunt zien is de indeling van de agenda anders dan voorgaande jaren en dat komt omdat Jan Bezemer en ik gekozen hebben voor een andere aanpak, waarvan we verwachten dat dit zal leiden tot een meer efficiente training met uiteindelijk een beter resultaat. We zijn ervan uitgegaan dat wanneer je een "reeks" Kobudo-stages volgt, dat de stoffen dan beter in je geheugen blijven hangen en dat je vaardigheden groter worden. Ook volgt er een "reeks" met Hoge Band-trainingen als voorbereiding op de komende Kempo (Dan) examens. Tevens zal tijdens deze trainingen gelegenheid zijn om Kobudo-stoffen te "herhalen" en je voor te bereiden op een (evt.) Kobudo kyu-examen dat aan het einde van het seizoen zal worden gehouden (meer info volgt later).

Vergeet niet je wapens mee te nemen en als je nog materiaal nodig heb, bestel dit dan zo snel mogelijk.

Ik reken weer op je enthousiaste deelname, maar mocht je er (helaas) NIET bij kunnen zijn, laat dit dan in ieder geval z.s.m. even weten... !!!

Jan en ik wensen jullie een heel plezierige, maar vooral “leerzame” periode tegemoet.

Hans Segers