nieuws

Geslaagd voor Zwarte Band Shaolin Kempo

Op 13 april 2019 vonden de Landelijke Dan-examens NFK en RKH voor verschillende Stijlgroepen plaats in de Dojo Lu Gia Jen te Den Haag. Er werden examens gehouden voor Kempo, Ryu Kyu Kobujutsu en Jiu Jutsu.

De volgende 6 kandidaten van sportschool Segers gingen op voor de zo "felbegeerde" zwarte band (1e dan): Jeroen van Zeijl, Matthijs Hensen, Remco Perlee, Kenneth van den Boogaard, Sean Tsai en Nemo Bergonje.

Onder het kritisch oog van een speciale examencommissie, demonstreerden de kandidaten hun vaardigheden, bestaande uit de volgende 3 hoofdonderdelen:

    •    Kihon (basistechnieken)

    •    Kata  (stijlvormen)

    •    Kumite (partner oefeningen, sparring)

Alle 6 kandidaten slaagden met succes, waaronder Nemo Bergonje (17 jaar), die de jongste zwarte bander van sportschool Segers is.

Namens de examencommissie van de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten (NFK) kregen ze de zwarte band en tevens een fraai diploma (zie foto) overhandigd. Hieraan vooraf, ging uiteraard een lange periode van doorzetting, extra trainingen, volledige inzet en heel hard zwoegen……… en uiteindelijk dus niet zonder resultaat !!. Inmiddels heeft Sportschool Segers 31 zwarte banders en hogere Dan-graadhouders opgeleid, waaronder een groot aantal, die reeds in onze Jeugdgroep begonnen is.

Nogmaals van harte gefeliciteerd en op naar de volgende cyclus !!

Hoge Band-training een Succes

Op woensdag 17 oktober heeft gastleraar Has van der Poel, samen met zijn dochter Shannen van der Poel een wedstrijdtraining gegeven tijdens de Hoge Band-training van Sportschool Segers te Zoetermeer. De training bestond uit een pittige warming-up en zeer gevarieerde tactische oefeningen. Het was een fanatieke groep, er werd hard getraind en er was een uitstekende sfeer.

Bedankt Has en Shannen van Shaolin Kempo Kai, we kijken uit naar de volgende training!!!

6e DAN SHAOLIN KEMPO VOOR HANS SEGERS

Op zaterdag 19 november 2016 zijn er door de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten (NFK) te Den Haag de Nationale Dan-examens voor diverse Stijlgroepen gehouden.

De examencommissie voor het 5e Dan-examen Karate/Kempo, bestond uit de heren Jan Bezemer, Tom Tahitu en Hans Segers

Vooraf aan het examen werden er door de Algemeen Technisch Directeur Wim van der Leur bijzondere promoties bekend gemaakt en is hierbij Hans Segers gepromoveerd tot 6e Dan Shaolin Kempo, een zogenaamde meestergraad in deze Chinese gevechtskunst dat door genoemde Federatie slechts wordt verleend op grond van de daartoe geldende regels. Dangraden vanaf 6e dan worden meer op grond van verdiensten in de sport, dan alleen voor exceptionele bekwaamheid in het uitvoeren ervan toegekend.

Voor sportschoolhouder Hans Segers was het tevens dubbel feest, aangezien zijn school op hetzelfde moment 44 jaar bestaat, met vestigingen in Den Haag en Zoetermeer. Sportschool Segers hierbij behoort tot de oudste Budo-scholen in Nederland (en waarschijnlijk ook in Europa).

Hans Segers toont met trots het fraaie certificaat dat door de NFK  is uitgereikt

Samen op de foto: Examencommissie met de geslaagde kandidaten voor 5e Dan Kempo (met diploma). Van links naar rechts: Hans Segers, Jan Bezemer, David Tahiti, Theo Hijzelendoorn, Feike van Det en Tom Tahitu

Van links naar rechts: Tom Tahiti, Wim v.d. Leur en Hans Segers

Een kijkje in de dojo van Steve van Nieuwenhuizen te Den Haag, waar de examens zijn afgenomen.

Kempo examens bij Sportschool Segers

Onder grote belangstelling en in een sfeervolle zaal, zijn op zondag 28 juni  bij 

Sportschool Segers te Zoetermeer de Shaolin Kempo-examens voor Kyu-graden (t/m bruine band) gehouden.

 

De examens begonnen in ochtend en waren onderverdeeld in 3 groepen naar leeftijd: 

    •    Groep 1: Jeugd 6 t/m 11 jaar

    •    Groep 2: Jongeren 12 t/m 16 jaar

    •    Groep 3: 17+ en Volwassenen

 

Om in aanmerking te komen voor een hogere graad (kleur band/slip voor de

jeugd) moesten de kandidaten, onder het kritisch oog van een speciale examencommissie, hun vaardigheden tonen 

in de volgende onderdelen:

    •    Basis-oefeningen

    •    Partner-oefeningen / sparring

    •    Stijlfiguren

Vanaf bruine band:

    •    Breektesten

    •    Sparren tegen meerdere tegenstanders

 

Op een na, zijn alle kandidaten geslaagd en kregen, na een korte toespraak, een fraai diploma mee naar huis.

 

 

UITSLAGEN

------------------

Groep 1: Jeugd 6 t/m 11 jaar

Wit+geel: Max Leurs

Wit+groen: Aiden Piekaar, Vinay Jankipersad, Joa Ruts en Zino Warnau

Wit+blauw: Kieran Vogelaar

Geel+bruin: Caitlijn Perlee, Elyar Aghakhannia en Anouk Jansen

Oranje:+bruin: Mink Bergonje

 

Groep 2: Jongeren 12 t/m 16 jaar:

Geel: Jilany Karnabrata, Jisario Karnabrata, Levi Rop

Oranje: Kah ming Wong, Stefan Hofstede en Yustin Oschmann

Groen: Max Gillard, Mikey Nieland, Stephan Sie

Bruin: Kenny Amatsardji, Nemo Bergonje, Nuno Sadi, Sean Tsai

 

Groep 3: 17+ en Volwassenen:

Geel: Ranoe Bahadoer, Edwin Piekaar en Chanel Prein

Oranje: Ramses Feenstra, Patrick Hofstede, Mark Ruts en Bas Jacobs

Groen: Archana Krishna

Blauw: Jeroen van Zeijl

Bruin: Roelof Jansen, Kenneth van den Boogaard en Remco Perlee

Bruin II: Sander Dragt

Ginio Sadi Geslaagd voor Zwarte Band Kempo

Op 19 april 2015 vonden de Landelijke Dan-examens NFK en RKB voor verschillende Stijlgroepen plaats in de Dojo Lu Gia Jen te Den Haag.

Er werden examens gehouden voor Kempo, Karate, Ryu Kyu Kobujutsu en Jiu Jitsu.

Onder het kritisch oog van een speciale examencommissie waaronder o.a. Tom Tahitu en Hans Segers, demonstreerden de kandidaten hun vaardigheden, 

bestaande uit de volgende 3 hoofdonderdelen:

    •    Kihon (basistechnieken)

    •    Kata  (stijlvormen)

    •    Kumite (partner oefeningen, sparring)

Bij het onderdeel Kata en Kumite werden de kandidaten per Stijlgroep (Karate, Kempo) beoordeeld.Gino Sadi van sportschool Segers ging op voor de zo "felbegeerde" zwarte band (1e dan) en slaagde met succes.

Namens de examencommissie van de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten (NFK) kreeg Ginio de zwarte band en tevens een fraai diploma (zie foto) overhandigd.

Hieraan vooraf ging uiteraard een lange periode van doorzetting, extra trainingen, volledige inzet en heel hard zwoegen ……… en uiteindelijk dus niet zonder resultaat !!.

Ginio, van harte proficiat met het behalen van deze mijlpaal in je leven en geniet maar volop van het succes.. !! 

Uiteraard ook hartelijk dank aan Ivar de Haan die niet alleen tijdens, maar ook voorafgaand aan het examen, als trouwe sparringpartner heeft gefungeerd.

Inmiddels heeft sportschool Segers 25 zwarte banders en hogere Dan-graadhouders opgeleid waaronder een groot aantal, die reeds in onze Jeugdgroep begonnen is

Tekst bij onderstaande foto:

Een trotse Ginio toont zijn diploma samen met zijn leraar Hans Segrers

Lancering Shaolin Kempo Handboek Sportschool Segers

Op 6 juli 2014 heeft de lancering van het Sportschool Segers „Shaolin Kempo Technisch Handboek” Kyu Editie plaatsgevonden. De auteur Edwin van der Burg (links), zelf beoefenaar en dangraad-houder/assistent bij Sportschool Segers, overhandigt hierbij tijdens de examens officieel en met gepaste trots het boekwerk aan zijn leraar/Sportschoolhouder Hans Segers (rechts). Het handboek is uiteindelijk bedoeld als een samenbundeling/samenvattend naslagwerk, waarin de boeiende Chinese Krijgskunst Shaolin Kempo is vastgelegd voor het gebruik binnen Sportschool Segers. Deze uitgave is met name praktijkgericht, duidelijk geïllustreerd en in een professionele vormgeving vastgelegd, waardoor het „refereren” naar bepaalde oefenstof tijdens of na de lessen sterk wordt vereenvoudigd. 

Dit unieke handboek bevat dezelfde inhoud als die van de voorheen „losbladige” informatie, echter deze is nu geordend, overzichtelijk en daardoor gemakkelijk te lezen. Het omvat dan ook alle informatie die van belang is voor het Kyu-graden examen vanaf de witte band t/m bruin II (8e t/m 1e Kyu-graad). 

Het boekwerk bevat een zogenaamde „gefilterde” inhoud, d.w.z. dat uit alle voorhanden liggende en bestaande informatie, slechts de technieken/oefenvormen zijn uitgelicht, die hoofdzakelijk binnen Sportschool Segers worden getraind.

Voor „hogere” technieken/oefenstof wordt verwezen naar de vervolg „Dan Editie” voor gevorderden (vanaf zwarte band / dan-graden), die binnenkort zal verschijnen.

Evenals bij een training zullen ook de inzichten van ons kader en tevens de verdieping in de loop ter tijden groeien en zal, wanneer daar aanleiding voor is, van tijd tot tijd een update (revisie) plaatsvinden, zulks ter beoordeling en goedkeuring van eindverantwoordelijke en lid van de Dan-graden Examen Commissie NFK, Hans Segers.

De „officiële” uitgave zal volgens verwachting ca. eind van het jaar plaatsvinden. De kostenbijdrage van een exemplaar is nog niet vastgesteld en is mede afhankelijk van de grootte van de oplage. Heb je nu al interesse, neem dan contact met ons op of stuur even een mailtje 

 

Tekst bij onderstaande foto:

Edwin van der Burg (links) overhandigd met gepaste trots het Kempo Handboek aan Hans Segers (rechts)

Kempo-examens bij Sportschool Segers

Onder grote belangstelling en in een sfeervolle zaal, zijn er op zondag 6 juli 2014 bij Sportschool Segers de Shaolin Kempo-examens voor Kyu-graden (t/m bruine band) gehouden.

 

De examens begonnen in ochtend en waren onderverdeeld in 3 groepen naar leeftijd: 

    •    Groep I   / Jeugd 7 t/m 11 jaar

    •    Groep II  / Jongeren 12 t/m 16 jaar

    •    Groep III / 17+ en Volwassenen

Om in aanmerking te komen voor een hogere graad (kleur band / slip voor de jeugd) moesten de kandidaten, onder het kritisch oog van een speciale examencommissie, hun vaardigheden tonen in de volgende onderdelen:

    •    Basis-oefeningen

    •    Partner-oefeningen / sparring

    •    Stijlfiguren

Vanaf bruine band:

    •    Breektesten

    •    Sparren tegen 2 tegenstanders

Op een enkele na, zijn alle kandidaten geslaagd en kregen, na een korte toespraak, een fraai diploma mee naar huis.

 

 

UITSLAGEN:

Groep I / Jeugd 7 t/m 11 jaar

Wit+geel: Kiran Vogelaar

Wit+groen: Jisario en Jilany Karnabrata en Levi Rop

Geel: Anouk Jansen en Elyar Aghakannia

Geel+oranje: Caitlijn Perlee

Oranje: Mink Bergonje

Blauw: Nuno Sadi,

Romy Jansen 

 

Groep II / Jongeren 12 t/m 16 jaar:

Geel: Yustin Oschmann

Geel+oranje: Stefan Hofstede

Oranje: Max Gillard, Gianna Buhr, Johan Kuller en Stephan Sie

Oranje+bruin: Mikey Nieland

Groen: Rico Kamps

Groen+bruin: Dimitri Dijkhuizen

Blauw: Albert Jacobsz, Kenny Amtsardji en Joeri Vijgenboom

Blauw+bruin: Nemo Bergonje, en Sean Tsai

Bruin+I: Matthjijs Hensen

 

Groep III /17+ en Volwassenen:

Geel: Ramses Feenstra, Patrick Hofstede, Bas Jacobs 

Oranje: Archana Krishna

Groen: Lydie van Hal, Anja Perlee en Jeroen van der Zeyl

Blauw: Roelof Jansen en Remco Perlee

Bruin: Ajay Thakoer en Mark van der Graaf

Bruin I: Annne Hensen, en Sander Dragt

Sportschool Segers valt in de prijzen

Op zondag 27 april 2014 organiseerde sportschool Lu Gia Jen te Den Haag in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten (NFK) de 6e Open Kata-Kampioenschappen (All Styles) voor alle leeftijden en graden. Ruim 90 deelnemers van diverse sportscholen en uit verschillende gewesten hadden zich hiervoor ingeschreven. Ook Sportschool Segers was hierbij met zijn leerlingen ruim vertegenwoordigd. De wedstrijden waren onderverdeeld in diverse poules op leeftijd, graad en geslacht en het wedstrijdreglement was conform de richtlijnen van de WFK (vlaggensysteem en kata keuze vrij). Het niveau van de scholen was hoog, waardoor er veel spannende momenten waren. Ondanks het feit dat er (naar onze mening) door sommige scheidsrechters enkele dubieuze beslissingen waren genomen, was het een goed bezochte, sfeervolle en succesvolle dag en wist Sportschool Segers 3 medailles in de wacht te slepen.

UITSLAGEN: 

Categorie 7-8 jaar Wit+gele band: 

1e Plaats: Mink Bergonje

Categorie 18+ t/m Blauw: 

2e Plaats: Lydie van Hal 

3e Plaats: Mark van der Graaf

Ivar de Haan Geslaagd voor Zwarte Band (1e Dan) Kempo

In een schitterende en sfeervolle authentieke Dojo van Sportacademie Steve van Nieuwenhuizen te Den Haag, zijn op zondag 13 april 2014 de Centrale Dan-graad Examens NFK voor verschillende Stijlgroepen gehouden.

 

Onder het kritisch oog van een speciale examencommissie, waaronder Wim van der Leur en Jan Bezemer, demonstreerden de kandidaten hun vaardigheden bestaande uit de volgende 3 hoofdonderdelen:

    •    Kihon (basistechnieken)

    •    Kata  (stijlvormen)

    •    Kumite (partner oefeningen, sparring)

 

Bij het onderdeel Kata werden de kandidaten per stijlgroep (Karate, Kempo) beoordeeld.. 

Ivar de Haan van sportschool Segers ging op voor de "felbegeerde" zwarte band (1e dan) en slaagde met succes. Namens examencommissie van de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten (NFK) kreeg Ivar de zwarte band en tevens een fraai diploma (zie foto) overhandigd.

Hieraan vooraf ging uiteraard een lange periode van extra trainingen, volledige inzet en heel hard zwoegen ……… en uiteindelijk dus niet zonder resultaat !!.

Ivar, van harte gefeliciteerd met het behalen van deze prestatie en geniet maar volop van het succes.. !! 

 

Uiteraard ook dank een Johan Knoester die als partner heeft gefungeerd tijdens (en voor) dit examen en natuurlijk ook Peter Kersch, die deze „historische" dag voor Ivar op de gevoelige plaat heeft vastgelegd en niet in de laatste plaats Jan Bezemer, die tijdens de Hoge Band trainingen ook zijn steentje heeft bijgedragen.

 

OPMERKING:

Voor een dan-examen geldt dat je minstens 3 jaar lid moet zijn van de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten (NFK)…, houdt hier rekening mee !!

 

Tekst onderstaande foto:

Een trotse Ivar de Haan toont hier zijn behaalde diploma.

 Links van hem zijn leraar (sportschoolhouder) Hans Segers en rechts zijn sparringspartner Johan Knoester

Workshop Oranje Nassau College MAVO4 groot succes

Afgelopen donderdag 30 januari was onze sportschool uitgenodigd om voor de leerlingen MAVO4 van het Oranje Nassau College (ONC) in Zoetermeer een workshop Shaolin Kempo te geven tijdens de sportdag.

Door te beginnen met een pittige warming up, kwamen de leerlingen goed los en in de sfeer en deed iedereen enthousiast mee.

Het was een groot succes en wie weet, worden we volgend jaar weer uitgenodigd.... ?.

Tijdens de workshop heeft Stefan Segers enkele t foto's gemaakt, welke hieronder zijn terug te zien. 

Aanvang Kennismakingscursussen Zelfverdediging 2014

cursus zelfverdediging

Sportschool Segers, in samenwerking met de Gemeente, verzorgt vanaf april 2014 kennismakingscursussen Shoalin Kempo zelfverdediging voor leerlingen van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en voor volwassenen. DUS IEDEREEN kan hieraan meedoen, zowel meisjes als jongens, vrouwen als mannen en ook voor de 50-plussers. De cursussen, worden in Zoetermeer en Den Haag gegeven en zullen tot en en met juni plaatsvinden.Tijdens de (kortdurende) cursussen zal er worden ingegaan op de “basisprincipes” van deze boeiende en interessante vecht-/zelfverdedigingskunskunst, waardoor je een "algemene" indruk krijgt van Hoe de training is opgebouwd en Hoe de sfeer tijdens de lessen is.

Een joggingpak of niet knellende kleren is al voldoende om mee te kunnen doen (geen schoenen).

Als je hierna enthousiast geworden bent, dan kan je je officieel inschrijven als lid van onze sportschool.

CURSUSKOSTEN Elke cursus bestaat uit 4 lessen tegen een gereduceerde prijs van: Euro 13,00 : Jeugd/Jongeren t/m 15 jaar Euro 16,00 : Vanaf 16 jaar en Volwassenen Bovengenoemde kosten dienen voor de les `a contant te worden voldaan in de sportschool

INSCHRIJVEN voor de cursus kan als volgt: - Digitaal via: www.sportschoolsegers.nl, - Digitaal via: www.zoetermeer.nl/sportloket. - Schriftelijk via het inschrijfformulier achter in de gids “Kennismakingscursussen Sport & Vrije tijd 2013-2014“ van de Gemeente Zoetermeer.

Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met Hans Segers: telefoonnumer 079-3316252 (na 12.00 uur) of via zijn e-mail: hans@sportschoolsegers.nl

AD Haagsche Courant: "Sport maakt geest sterk"

Foto Hans uit de Haagsche Courant

Shaolin Kempo school is  "uit de hand gelopen hobby"

Hans Se­gers (63) geeft al veertig jaar les in de vechtkun­sten Karate en Shaolin Kempo, in zijn eigen Sportschool Segers. Hij slaat geen les over, zelfs niet als zijn been gebro­ken is. 'Het gevecht van de geest is het grootste gevecht.'

De grondlegger van twee sportscho­len in Zoetermeer (Velddreef en Kruiswater) en één in Den Haag is er trots op dat het dit weekend al­ weer veertig jaar geleden is dat hij zijn eigen sportschool oprichtte. Hij heeft duizenden leerlingen gehad, velen van hen wonnen kampioenschappen en andere prijzen en sommigen zijn al dertig jaar lid.

„Ik heb ook lesgegeven aan ge­handicapten. Eén jongen zat in een rolstoel en leerde weer lopen. Hij haalde uiteindelijk een bruine band en werd kampioen stijldansen," ver­telt Segers, die de graad '5e dan' heeft. „Ook heb ik nog de loco-bur­gemeester lesgegeven die sport in zijn portefeuille had. Die was bont en blauw, maar vond het wel leuk."

De instructeur geniet van de oosterse vechtkunsten, waarmee hij al op zijn negende begon. „Het ziet er spectaculair uit, maar later blijkt dat het je ook geestelijk vormt. Je wordt er niet alleen fysiek, maar ook gees­telijk sterker van;" legt hij het prin­cipe uit. „Als je je geest sterker wilt maken, dan moet je bovendien li­chamelijke ontberingen ondergaan. Dan train je de geest, die buit je uit. Die link wordt niet altijd gelegd."

De vechtsporter staat er om bekend dat hij altijd aanwezig is bij zijn lessen. „Zelfs als er maar één leerling kan, sta ik er" zegt hij. „Ook met een gebroken knie. Dat gebeurde een keer tijdens een les, toen ?iemand tegen mij aanviel en ik ver­keerd terechtkwam. Het deed veel pijn, maar dat laat ik natuurlijk niet merken. Na een paar dagen liet ik het toch maar nakijken en bleek het gebroken. De tijd erna gaf ik les in het gips en gebruikte ik de revalidatieoefeningen om toe te passen in de lessen:"

'Lichamelijke ontberingen nodig voor een sterke geest'

Segers begon 1972 met een karateschool, maar toen hij daar vergevorderd in was, stapte hij over op Shaolin Kempo. „Dat is een Chinese stijl die gracieuzer is dan Karate, wat rechttoe rechtaan is. Shaolin is veelzijdiger en kenmerkt zich vooral door een open hand en een lage stand," legt de grootmeester uit.

Hoewel de instructeur het er ontzettend druk mee heeft, blijkt de sportschool eigenlijk "slechts" een hobby te zijn: hij heeft ook nog een baan als financieel medewerker. „Het is niet goed om altijd hetzelfde te doen. Dit is een goede afwisseling. Shaolin is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Het mooiste dat je kunt bereiken."

Segers is dan ook nog lang niet van plan om te stoppen. „Ik vind dit een fijne leefwijze en ik wil mensen wijzer maken, op de been helpen en begeleiden. Ik stop niet met mijn pensioen, ik sterf in het harnas."

Krant: AD Haagsche Courant Artikel: Hilde Straathof Foto: Harry Verkuylen

Sportschool Segers viert 40 jarig Jubileum

kemp 40 jaar

Het was zaterdagochtend 3 november 2012 en zoals gebruikelijk ging ik naar mijn sportschool om les te geven. Alleen op deze dag was het 40 jaar geleden, dat ik mijn school heb opgericht en daarom had ik wat chips, snoep en drank meegenomen. Omdat ik in alle rust nog even van te voren alles wilde klaar zetten vertrok ik ca. een half uur eerder dan gebruikelijk naar de school. Ik was enigszins geïrriteerd omdat er nauwelijks parkeerplek was en bovendien waren de overgebleven parkeerplaatsen ook nog eens een keer extra krap. Na enkele rondjes te hebben gereden en meerdere pogingen te hebben gedaan om te parkeren kon ik uiteindelijk mijn spullen uitladen. Ik had al ingeschat dat ik minstens 3x heen en weer zou moeten lopen om alle tassen in de zaal te krijgen. Ik verbaasde mij erover, dat er al op dit vroege tijdstip een leerling met zijn ouder mij te hulp schoten en temeer toen er even later nog meer ouders en kinderen en bovendien nog eens een assistent (glimlachend) mij hulp aanboden.

Nog niets vermoedend zag ik ook nog eens een keer dat de buitendeur van de zaal open was en dat er leerlingen en ouders in de gang liepen. Het werd nu wel heel erg verdacht en toen de zaaldeur ook nog geblokkeerd werd, zodat ik niet in een keer erin ik kon gaan, had ik door dat er iets niet in de haak was.....?? Toen ik uiteindelijk de zaal in kwam, was deze helemaal versierd en er stonden extra stoelen, tafels en zelfs een fraai geïmproviseerde bar met een koffieautomaat en ontzettend veel lekkernijen, zoals snoep, koffie, thee, frisdrank, bier en zelfs een heerlijke en ontzettend grote taart die inmiddels in stukjes was gesneden compleet met bordje en vork erbij zodat je er meteen van kon genieten. Wat een “feeststemming” heerste er...!!!. Ook was er een complete “slideShow” met foto’s vanuit de oude doos tot en met 40 jaar later en ook stond er een professionele geluidsinstallatie met gitaar en microfoon en er klonk sfeervolle muziek op de achtergrond. Buiten mijn assistenten om (die stiekem zaten te lachen en te genieten dat ik mijn totale controle kwijt was en dat zij deze met veel plezier hadden overgenomen) waren leerlingen en ouders allemaal nog druk bezig met de laatste handelingen van de organisatie. Niet veel later stroomde de zaal binnen met allemaal leerlingen, ouders,, oma’s en opa’s, vrienden, kennissen, oud leerlingen, buren en aanhang en ik werd overladen met bossen bloemen, cadeautjes, drop en bier (want ze weten dat ik dit lekker vind) en ook heel veel kaarten en zelfs ook zelfgemaakte tekeningen van de kinderen.

Ik was uitermate (maar aangenaam) verrast en zeer onder de indruk en besefte nog steeds niet wat er allemaal gebeurd was. Mijn tassen met drank en versnaperingen bleken dus volkomen overbodig te zijn en daar stond ik dan met mijn handen vol.

Harald (mijn assistent en later bleek ook de kartrekker van het geheel), gebood mij om lekker relax te gaan zitten op een mooi versierde stoel achter een rij van vrolijk gedekte tafels ik en hoefde helemaal niets te doen, want ze hadden een compleet ochtend vullend programma in elkaar gezet. Dus heb ik genoten van spectaculaire demonstraties, die door de kinderen en daarna ook door de volwassenen werden uitgevoerd. Ook heb ik vreselijk genoten en vooral gelachen om alle anekdotes over mij van de achterliggende decennia. Ook mijn beste vriend Gerrit Crama bleek in het goed geheim gehouden complot te hebben gezeten en ontroerde Ingrid (mijn vrouw) en mij met zijn mooie en zeer gevoelige liedjes die hij speciaal voor ons had gezongen (“Hey Jude” en “Love Me Tender”). Ik vond het al zo verdacht dat er een gitaar met versterker klaar stond en ja hoor.........., ik moest naar voren komen en uiteindelijk Gerrit begeleiden met 2 oude (Elvis) rocknummers van toentertijd: “Hound Dog” en “Blues Suède Shoes”. De zaal beloonde ons met een enthousiast applaus. Maar ik was niet de enige, ook Harald heeft zijn muzikale talenten op de gitaar tot uiting gebracht en werd eveneens gehonoreerd met een welgemeend applaus.

Kortom het was een enerverende dag vol verrassingen, spektakel en wat een lieve mensen allemaal. Ingrid en ik zijn behoorlijk in het zonnetje gezet en hebben er intens van genoten. Tot de hoogtepunten van het programma behoorde de uitreiking van een compleet nieuwe en op maat gemaakte foedraal voor de vlag van onze school en de renovatie van een onderdeel van de vlag (draagstok en ophang ketting). De gerafelde en bijna volledig verteerde foedraal was al jarenlang een doorn in het oog van de assistenten. En als klap op de vuurpijl, kreeg ik daarboven op ook nog eens een fraai geborduurd embleem / logo van de school met shirt uitgereikt en zijn er ook nog eens nieuwe stickers gemaakt. De verwennerijen hielden maar niet op. Iedere assistent heeft een korte toespraak tot mij gehouden. Achteraf kreeg ik te horen, dat ze al maanden lang wekelijks een uur voor de les telefonisch contact hadden d.m.v. conference call (soort vergadering met z'n allen en dan op afstand)....., zo zie je maar weer de techniek staat voor niets !!

Ik ben apetrots op mijn assistenten en leerlingen, ouders en aanhang die deze dag tot zo’n geweldig succes hebben gemaakt. En Harald, de organisator van het evenement........., “Chapeau" voor je organisatie vermogen en discretie !!!

Ingrid en ik willen iedereen bedanken voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan in welke vorm dan ook, zoals: aanwezigheid, organisatie, kaartjes, bloemen, cadeaus, sms-berichtjes, e-mailtjes, foto’s maken etc... Onze excuses als we iemand hebben overgeslagen.

Succes is het gevolg van een goede en respectvolle samenwerking en mede door mijn geweldige assistenten en de hulp van alle betrokkenen, zijn we geworden zoals we nu zijn.......... ”een zeer succesvolle en sfeervolle sportschool”.

Door alle positieve energie die ik ontvang, geeft het mij nog meer inspiratie en motivatie om de uitdaging voor de komende jaren met vol vertrouwen en natuurlijk heel veel plezier aan te gaan.

Bedankt lieve mensen voor jullie fantastische inzet en het vertrouwen in mij.....!!!

Hans Segers

Ereplaatsen voor Sportschool Segers

Foto-Kata-Kampioenschap-22-apr-2012.jpg

Op 22 april hebben leerlingen van sportschool Segers deelgenomen aan de 4e Open Kata-Kampioenschappen Karate / Kempo voor de jeugd t/m 17 jaar in de sportschool van Lucia te Den Haag. In een druk bezochte en sfeervolle zaal streden zo’n 170  deelnemers van diverse sportscholen uit verschillende gewesten om het eremetaal.

De wedstrijden waren onderverdeeld in verschillende categorien op leeftijd, kleur band en jongens / meisjes. De leerlingen van Sportschool Segers behaalden de ondervermelde plaatsen.

Uitslagen: Jongens Groen/Blauw -15 jaar: 2e Nikos Huegen 3e Ajay Thakoer

Meisjes bruin – 17 jaar: 3e Stacey Arts

Hoge Band trainingen / Kobudo stages

1107_kobudo-stage.jpg-628x314.jpg

HOGE BAND TRAININGEN EN KOBUDO-STAGES  

Onderstaand een overzicht van Hoge Band- / Kobudo trainingen voor de 1e helft van het jaar, die door Jan Bezemer (7e dan) zullen worden gehouden voor gevorderden vanaf blauw /4e Kyu-graad

DATA / THEMA'S: Woensdag 25 januari : Kobudo-stage TONFA Woensdag 15 februari: Kobudo-stage KAMA Woensdag 21 maart : Kobudo-stage TEKKO Woensdag 18 april : Hoge Band(Dan)training Woensdag 23 mei : Hoge Band(Dan)training Woensdag 20 juni : Hoge Band(Dan)training EXAMEN KOBUDO-kyu graden (nog nader te bepalen)

TIJDEN : 20.30 – 22.00 uur ADRES : Kruiswater 197 te Zoetermeer

DEELNAMEKOSTEN: Zie tarieven overzicht. Deze kosten dienen vooraf te worden voldaan

Zoals je kunt zien is de indeling van de agenda anders dan voorgaande jaren en dat komt omdat Jan Bezemer en ik gekozen hebben voor een andere aanpak, waarvan we verwachten dat dit zal leiden tot een meer efficiente training met uiteindelijk een beter resultaat. We zijn ervan uitgegaan dat wanneer je een "reeks" Kobudo-stages volgt, dat de stoffen dan beter in je geheugen blijven hangen en dat je vaardigheden groter worden. Ook volgt er een "reeks" met Hoge Band-trainingen als voorbereiding op de komende Kempo (Dan) examens. Tevens zal tijdens deze trainingen gelegenheid zijn om Kobudo-stoffen te "herhalen" en je voor te bereiden op een (evt.) Kobudo kyu-examen dat aan het einde van het seizoen zal worden gehouden (meer info volgt later).

Vergeet niet je wapens mee te nemen en als je nog materiaal nodig heb, bestel dit dan zo snel mogelijk.

Ik reken weer op je enthousiaste deelname, maar mocht je er (helaas) NIET bij kunnen zijn, laat dit dan in ieder geval z.s.m. even weten... !!!

Jan en ik wensen jullie een heel plezierige, maar vooral “leerzame” periode tegemoet.

Hans Segers

Zwarte band voor Martijn Niehot

Foto-1e-dan-examen-Martijn-Niehot-20-11.jpg

Op zondag 20 november 2011 organiseerde de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten (NFK) te Den Haag de stijlexamens voor 1e dan en hoger. Martijn Niehot, van onze school in Den Haag, ging op voor de felbegeerte zwarte band (1e dan) en slaagde hiervoor “cum laude”. De examencommissie was aangenaam verrast over zijn goede prestatie.

Onder het kritisch oog van de examinatoren moesten de volgende onderdelen worden uitgevoerd:

1. Basistechniek 2. Stijlfiguren 3. Partner oefeningen 4. Sparren

Voor alle onderdelen behaalde Martijn een ruim voldoende, dat met een fraai diploma werd bezegeld

Proficiat Martijn !!!

Foto (boven) van links naar rechts: Ian Sleebe (sparringspartner), Martijn Niehot en Hans Segers (leraar/sportschoolhouder)

Bezoek van Sint & Piet

sinterklaas-en-zwarte-piet.jpg

Aanstaande zaterdag 26 november zal de Sint en zijn Piet een bezoekje brengen aan onze school op de Velddreef 330 te Zoetermeer. De ouders, familieleden, vrienden en kennissen en alle andere leerlingen zijn hierbij van harte welkom. Alle leerlingen van groep I en II dienen om 10.30 uur (uiterlijk) aanwezig te zijn en zal een “GEZAMENLIJKE” training worden gehouden. De kinderen zullen de Sint verrassen met spectaculaire demonstraties, die zij zelf met elkaar hebben ingestudeerd. Het beloofd dus een groot spectakel te worden !!!Ik reken op jullie....., maar mocht je er niet bij kunnen zijn dan verzoek ik je dringend om je tijdig bij mij af te melden.

_G1H5087

Zonder tegenbericht, reken ik op jouw enthousiaste aanwezigheid / deelname. Veel plezier en tot zaterdag !!!

Hier de officiële brief die Sifu binnen heeft gekregen van de Sint:

Geachte Sifu Segers, beste Hans,

Wat is het jaar wederom snel voorbij gevlogen en wat heb ik een zin om alle lieve kinderen en ouders weer te zien. Piet en ik hebben nu ook een EI-Pet (of hoe zo’n plat ding ook mag heten..) en we waren erg onder de indruk van de nieuwe website!!!

Jullie hebben dit jaar wederom weer hard getraind: alle kinderen geslaagd voor de examens (knap hoor!) en medailles behaald bij de kata (zeg ik dat goed zo?)-wedstrijden,

_MG_5539

Ik kan haast niet wachten om jullie allemaal weer te zien, dus Piet heeft speciaal een plekje in m’n drukke agenda vrijgehouden om jullie te kunnen bezoeken, namelijk zaterdagochtend 26 november omstreeks 11:00 uur aan de Velddreef 330 Maar goed.. Je begrijpt er is de komende weken veel werk te verrichten en geen tijd te verliezen, dus ik hou het verder kort.

Geef jij het door aan de kinderen? En doe uiteraard aan iedereen de groeten.

Met vriendelijke groeten,

Sinterklaas

Examens voor Kyu-graden

FOTO van links naar rechts:  hHans Segers (hoofdinstructeur/examencommissie), Alicia Sam, Pascalle de Zoete en Chanel Sam (zie voor meer bij Publicaties)

FOTO van links naar rechts:
hHans Segers (hoofdinstructeur/examencommissie), Alicia Sam, Pascalle de Zoete en Chanel Sam (zie voor meer bij Publicaties)

Ter afsluiting van het seizoen heeft sportschool Segers op zondag 26 juni 2011 Shaolin Kempo-examens voor Kyu-graden (t/m bruin II) gehouden. Onder grote belangstelling toonden de kandidaten hun vaardigheden onder het kritisch oog van een speciale examen-commissie. Het examen dat in de ochtend begon en in de avond eindigde, was onderverdeeld in 4 groepen naar leeftijd. De examenstof bestond uit 3 onderdelen: Basistechniek, stijlvormen en partneroefeningen / sparren. Vanaf bruine band moesten er ook breektesten worden uitgevoerd. Op een enkele na, zijn alle kandidaten geslaagd en kregen zij een fraai diploma overhandigd. 

UITSLAGEN:

JEUGD 8-11 JAAR: Geel: Romy Jansen, Nuno Sadi, Albert Jacobsz, Nikita Perlee, Kenny Amatsardji en Koen Commissaris. Geel + blauwe slip: Nemo Bergonje en Sean Tsai. Geel + bruine slip: Joeri Vijgenboom. Oranje: Dimitri Dijkhuizen,Sander Douw, Rudien Martina en Shelley Stam. Groen: Brend Schaafsma. Groen + bruine slip: Zoe Vernooij.

JEUGD 12- 14 JAAR: Geel: Mikey Nieland, Delano Soekhai, Thijs Hauser, Roan Hermanet en Jesse Vos. Oranje: Marijn Grondman. Groen: Nikos Huegen, Resham Sukhraj en Ajay Thakoer en Robin Kraag Blauw: Othman Khairoun. Bruin: Chanel Sam, Alicia Sam en Pascalle de Zoete.

JONGEREN 15-16 JAAR: Oranje+ blauwe slip: Jeroen Broeze. Groen: Amber Zeelenberg en Matthijs Hensen. Blauw: Anne Hensen en Nathalie Eerland. Bruin: Maaike Jacobs, Ginio Sadi, Angelique Stam, Arjen de Vries Fabien Wegh, Belesea Mahmoud, Dylan Sluyter en Veenand Soebhag. Bruin II: Dylan Arts, Stacey Arts en Ivar de Haan.

VOLWASSENEN: Geel: Roelof Jansen, Remco Perlee, Anja Perlee en Johan Prudon. Groen: Danielle Broeze, Sander Dragt, Raymond Voortman. Blauw: Frank Wouters. Bruin: Peet Francken,Jeroen Jansen, Anthonie van Peursen, Ken v.d. Boogaard, Mark Koopman en Sander Zwijnenburg. Bruin II: Ian Sleebe

Zie foto’s onder ==>> Fotogallerij

René Hoogenboom en Sander Stad geslaagd voor Dan-graad

examen-vdstad

Op 5 juni 2011 organiseerde de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten (NFK) te Den Haag Stijlexamens voor Dan-graden. Aan deze examens hebben René Hoogenboom (voor zwarte band/1e Dan) en Sander van der Stad (voor 2e Dan) van Sportschool Segers deelgenomen. Beiden zijn met goed gevolg geslaagd en kregen een fraai diploma overhandigd. Het extra hard trainen van afgelopen periode heeft z'n vruchten afgeworpen......, PROFICIAT, we zijn trots op jullie !!

Bovenste foto van links naar rechts:   René Hoogenboom en Sander Stad tonen met volle trots hun behaalde diploma.

Bovenste foto van links naar rechts: René Hoogenboom en Sander Stad tonen met volle trots hun behaalde diploma.