Back to All Events

EXAMENS VOOR KYU-GRADEN

Op zondag 6 juli. a.s. te Zoetermeer, zullen onze jaarlijkse examens voor Kyu-graden (t/m bruin II) worden gehouden. Hieraan voorafgaand starten we vanaf maart met de voorbereidingen en speciale trainingen. Als je voor het examen op wilt gaan, dan wordt in ieder geval van je verwacht dat je „regelmatig” heb getraind en tevens voldoende vaardigheden bezit voor een hogere graad/kleur band (slip voor de jeugd). Voor de bruine band en hoger adviseren we je om extra te trainen en ook de Hoge Band (Kobudo) trainingen te volgen. Tussentijds zullen er proef-examens worden gehouden en op basis van de indrukken op dat moment, beoordeelt ons team voor welke graad je op zou kunnen gaan (voorlopige kandidatenlijst) en krijg je tevens advies mee wat je moet verbeteren. Bij een volgende test, wordt gekeken of je het advies goed heb opgevolgd en of je vaardigheden zijn toegenomen. Uiteindelijk wordt er een „definitieve lijst” opgesteld met de namen van degenen die voor het examen op mogen gaan en voor welke graad/kleur band (slip). Dus kom regelmatig en doe extra je best …..!!!!